Webcon

projekt rozbudowanej identyfikacji wizualnej i materiałów promocyjnych dla firmy z branży IT

Webcon to polska firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania BPM dla platformy Microsoft SharePoint.
Opracowaliśmy dla niej całościową identyfikację wizualną. Prace poprzedzała pogłębiona analiza semiotyczna wizerunku firm konkurencyjnych oraz dotychczasowego wizerunku Webcon. Ostateczny projekt powstał w oparciu o wyniki analizy. Zaprojektowaliśmy: logotyp wraz z księgą znaku, akcydensy, foldery i ulotki, grafiki, materiały wystawiennicze oraz stronę internetową.

Klient: Webcon, Kraków, Polska

Sukces projektu był w dużej mierze pochodną wnikliwej, profesjonalnej analizy gustów, potrzeb, celów. Solidny fundament zaowocował bardzo udaną realizacją.

Wiceprezes  |  Webcon